هدیه کتاب حکایت ملک خداداد به دکتر حداد عادل

اولین جلد از کتاب حکایت ملک خداداد (نسخه پرینت دیجیتال) به دکتر حداد عادل رئیس بیناد سعدی و فرهنگستان ادب فارسی هدیه شد.

ایشان در مقابل قرآنی را به ترجمه خود به نویسنده کتاب حکایت ملک خداداد هدیه کرده تالیف این کتاب را اقدامی ارزشمند برای معرفی کشور پاکستان دانستند.

این کتاب را می توانید از همین وبلاگ با تخفیف ویزه تهیه کنید