کتاب حکایت ملک خداداد

دکتر جواد حیدر هاشمی عضو هیات علمی دانشگاه کراچی با اشاره به چاپ کتاب حکایت ملک خداداد برای معرفی پاکستان گفت: این کتاب پاسخی به نیاز نخبگان فرهنگی دو کشور است.

وی تصریح کرد: نبود کتابی که به درستی پاکستان را به مردم فارسی زبان معرفی کند احساس می شد و این اثر می تواند تاثیر مثبتی برای گسترش روابط فرهنگی ایران و پاکستان بگذارد.

استاد دانشگاه کراچی تاکید کرد: عمده مشکل در گسترش روابط فرهنگی میان ایران و پاکستان این است که دو طرف شناخت کاملی از هم ندارند و برای حل این مشکل ارائه اطلاعات واضح و شفاف یکی از کارهای ضروری و مهم است.